Susipažinkite su UAB FAZER LIETUVA akcijos taisyklėmis

 

AKCIJOS TAISYKLĖS

AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1.  Akcijos „100 pasimatymų su seneliais“ organizatorius ir platintojas yra UAB „Fazer Lietuva“, atstovaujanti „Gardėsio“ duonos prekės ženklą. Įmonė įsikūrusi Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 134582665, el. paštas: marketingas@fazer.com (toliau – Organizatorius).

AKCIJOS VIETA

2.1. Akcija vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Neringos miestą.

2.2. Informacija apie renginį skalbiama „Gardėsis. Duonos valgytojai“ „Facebook“ paskyroje ir www.fazer.lt interneto svetainėje.

2.3. Registraciją į akciją vykdoma interneto svetainėje  www.fazer.lt/100seneliu

AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija prasideda 2018 m. gruodžio 13 d. (pirmoji Akcijos diena) ir baigiasi 2018 m. gruodžio 20 d., 10 val. (paskutinė Akcijos diena) (toliau – Akcijos laikotarpis). Tai laikotarpis, kurio metu kviečiame registruotis specialioje akcijai sukurtoje anketoje, patalpintoje www.fazer.lt/100seneliu.

AKCIJOS DOVANA

4.1. Pirmieji šimtas užsiregistravusiųjų akcijoje gauna „Gardėsio“ duonos ir kūčiukų siuntinį, kuris jiems pristatomas kurjeriu iki gruodžio 22 dienos. Akcijai pasiekus 100 užsiregistravusių dalyvių kiekį, visi likusieji akcijoje nebedalyvauja.

AKCIJOS DALYVIAI

5.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Neringą), akcijos laikotarpiu (nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki 20 d.) užsiregistravę www.fazer.lt/100seneliu anketoje ir pateikę visus prašomus duomenis, reikiamus siuntiniui pristatyti. Asmenys privalo būti ne jaunesni nei 18 metų.

5.2. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Fazer Lietuva” ir UAB „Headline agency“ darbuotojai.

DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

6.1 Asmenys, norintys dalyvauti akcijoje, jos laikotarpiu (nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki 20 d.) turi registruoti savo duomenis internetinės svetainės adresu www.fazer.lt/100seneliu (registruojant reikia pateikti vardą, pavardę, pristatymo adresą (su miestu ir pašto kodu), telefono numerį ir elektroninio pašto adresą). Registruodamasis nurodytu adresu, akcijos dalyvis įsipareigoja būti toje gyvenamojoje vietoje akcijos vykdymo laikotarpiu (iki gruodžio 22 d.)

6.2. Užsiregistravusių asmenų asmeniniai duomenys bus tvarkomi pagal „Fazer“ privatumo politiką, kurią galima rasti interneto svetainėje: https://www.fazer.lt/privatumas-monje-fazer/privacystatement/. Dalyvaudami akcijoje, jos dalyviai sutinka su šia privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

6.3. Asmeniniai dalyvių duomenys bus sunaikinami po 30 dienų nuo akcijos pabaigos.

6.4. Vienas dalyvis gali dalyvauti akcijoje vieną kartą.

AKCIJOS DOVANŲ GAVĖJŲ NUSTATYMAS

7.1. Akcijos dovanų gavėjų skaičius yra limituotas – 100 (vienas šimtas).

7.2. Akcijos dovanų-siuntinių gavėjai nustatomi pirmumo principu registracijoje: „Gardėsio“ duonos ir kūčiukų siuntinius gaus pirmieji 100 užsiregistravusiųjų.

7.3. Akcijos dovanų gavėjai sužinos, kad pateko tarp pirmųjų 100 užsiregistravusių, bus informuojami apie siuntinio išsiuntimo terminus el. pašto žinute per 4 darbo dienas nuo sėkmingos registracijos dienos (iki 2018 m. gruodžio 22 d.). Elektroninis laiškas siunčiamas elektroniniu pašto adresu, kuris buvo nurodytas  registracijos metu.

7.4. Akcijos dalyviai, kurie turėjo galimybę užsiregistruoti, bet nepateko tarp 100 pirmųjų užsiregistravusių, bus informuojami, kad nepateko į gavėjų sąrašą,  el. pašto laišku per 4 darbo dienas nuo registracijos dienos (iki 2018 m. gruodžio 22 d.). Elektroninis laiškas siunčiamas elektroniniu pašto adresu, kuris buvo nurodytas registracijos metu.

7.5. Jei akcijoje registravosi mažiau nei 100 dalyvių iki gruodžio 20 d. 10 val. ryto, laimėtojų skaičius yra tolygus užsiregistravusių skaičiui ir laikas registracijai nepratęsiamas.

PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1. Akcijos Organizatorius užtikrina, kad 100 pirmųjų užsiregistravusių akcijos dalyvių, kurie gaus patvirtinimą el. paštu, iki gruodžio 22 dienos kurjeris pristatys siuntinį, kurį sudarys „Gardėsio“ duonos ir kūčiukų rinkinys.

8.2. Laimėtojui negavus siuntinio iki gruodžio 22d., reikia susisiekti el. paštu marketingas@fazer.com

8.3. Laimėtojai, įvykdę 7.3 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, tel. nr. +370 611 270 49), tai suderinę su Akcijos Organizatoriumi.

8.4. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti siuntinį, ar atsiimti/gauti siuntinį negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

8.5. Siuntiniai nėra keičiami į kitus objektus ar grynuosius pinigus.

8.6. Organizatorius neatsako už galimus  nuostolius, patirtus naudojant gautą siuntinį.

SKUNDAI

9.1.  Dalyvių skundai dėl akcijos taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 22 d.

9.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1.  Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš akcijos asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios akcijos taisykles bei sąlygas.

10.2. Organizatoriaus sprendimu akcija gali būti atšaukta, pakeista, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje www.fazer.lt/100seneliutaisykles.

10.3. Visos akcijos sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėje www.fazer.lt/100seneliutaisykles.