2019 m. birželis

Informacija apie duomenų perdavimą už ES arba EEE ribų („trečiosioms šalims“) atnaujinta, kad atspindėtų JAV įsikūrusio atsargų ir pervežimo valdymo paslaugų tiekėjo teikiamas paslaugas, kurioms pasitelkiami trečiosiose šalyse veikiantys rangovai. 

2018 m. gegužė

„Fazer Group“ tęsia ir spartina pasiruošimą ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kuris įsigalios 2018 m. gegužės mėnesį. Tuo pačiu peržiūrėjome savo privatumo politiką. Nuo šiol galėsime tiksliau ir aiškiau paaiškinti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Be to, patobulinome savo privatumo politikos išdėstymą, kad ją būtų lengviau skaityti. 

Toliau pateikiame pagrindinius pakeitimus.

Nuo šiol mūsų privatumo politikoje taip pat aprašoma, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai kreipiatės į mus kaip įmonės ar kitos organizacijos atstovas.

Patikslinome skyrių „Iš kur mes renkame duomenis?“.

Skyriuje „Specifinė informacija apie paslaugą“ aprašėme, kokius asmens duomenis renkame teikdami kiekvieną paslaugą ir kokiems tikslams šiuos duomenis naudojame. Nuo šiol galėsite lengvai peržiūrėti visus su jūsų duomenų tvarkymu, teikiant kiekvieną paslaugą, susijusius klausimus.

Skyriuje „Kokio tipo duomenis renkame?“ nurodėme, kokio tipo asmens duomenis apie jus renkame. Pavyzdžiui, pateikėme aprašą, kaip tvarkome su jūsų sveikata susijusius asmens duomenis.

Skyriuje „Slapukai“ aprašėme, kaip „Fazer Group“ naudoja slapukus. Daugiau apie slapukų naudojimą galite perskaityti čia.

Aprašėme, kam naudojami jūsų duomenys. Mūsų tikslas – kuo aiškiau jums paaiškinti, kokiais tikslais ir kodėl naudojame jūsų asmens duomenis.

Įtraukėme informacijos, kaip ilgai saugome jūsų duomenis. Jūsų duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina tikslui, dėl kurio jie buvo renkami. Įtraukėme lentelę, kurioje galite peržiūrėti su konkrečia paslauga susijusius naudojimo tikslus ir duomenų saugojimo laikotarpių kriterijus.

Be to, patikslinome, kas gali tvarkyti jūsų duomenis. Pavyzdžiui, teikdami tam tikras paslaugas naudojamės trečiaisiais asmenimis, kuriems atskleidžiame jūsų duomenis, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Tokios šalys gali būti mokėjimo pavedimų ir transporto paslaugų teikėjai.

Patikslinome informaciją, kaip perduodame jūsų duomenis už ES / EEB ribų, t. y., į trečiąsias šalis.

Be to, patikslinome, į ką galite kreiptis, jei turite klausimų apie jūsų duomenų tvarkymą.

Skyriuje Valdytojai“ pateikėme visų „Fazer Group“ valdytojų sąrašą. „Oy Karl Fazer Ab“ veikia kaip asmens duomenų valdytojas kartu su „Fazer Group“ priklausančiais filialais, kurie yra savo operacijų valdytojai.