2022 m. lapkričio mėn.

6 skyrių papildėme informacija apie tai, kad galime atskleisti asmens duomenis, susijusius su atsiliepimais apie produktus ir užklausomis mūsų platintojams, siekiant sklandžiai tvarkyti atsiliepimus bei užklausas.

Konkrečios paslaugos informaciją ir mobiliąją programėlę „MyFazer“ papildėme informacija apie tai, kad gavę naudotojo sutikimą taip pat galime rinkti vietos duomenis, kad galėtume siųsti tikslines reklamas.

2022 m. rugsėjo mėn.

1 skyrių papildėme informacija apie tai, kad duomenis renkame ir iš naujienlaiškių prenumeratų ir kad tvarkome spaudos atstovų bei nuomonės formuotojų asmens duomenis, taip pat kad nuomonės formuotojų informaciją gauname iš paslaugų teikėjo „Cision“.

2 skyriuje nurodėme mūsų tvarkomų duomenų tipus.

4 skyriuje nurodome teisinius informacijos tvarkymo tikslų pagrindus.

6 skyriuje išsamiau aprašėme duomenų atskleidimą remiantis teisiniais įsipareigojimais ir partnerius, kurių paslaugomis naudojamės vykdydami veiklą ir kurie yra asmens duomenų tvarkytojai.

„Fazer Group“ įsteigė „Fazer Poland sp. z o.o.“, kuri įtraukta į 10 skyrių kaip duomenų valdytoja.

2022 m. balandžio mėn.

2 skyrių papildėme informacija apie tai, kad taip pat renkami įmonių arba kitų organizacijų atstovų asmens duomenys, susiję su prieigos valdymu arba dalyvavimu mokymuose.

6 skyrių papildėme informacija apie tai, kad galime atskleisti asmens duomenis, susijusius su atsiliepimais apie produktus ir užklausomis dėl jų mažmeninės prekybos veiklos vykdytojams arba prekės ženklo savininkui, siekiant sklandžiai tvarkyti atsiliepimus bei užklausas.

„Fazer Group“ įsigijo įmonę „Trensums Food AB“, kuri įtraukta į 10 skyriuje pateiktą duomenų valdytojų sąrašą. 

Skiltį, kurioje pateikiama informacija apie konkrečias paslaugas, papildėme duomenimis apie naują internetinę kepyklos parduotuvę „Shop-in-Shop“.

2021 m. spalio mėn. 

Papildėme 4 skyrių informacija apie duomenų tvarkymą sukčiavimo prevencijos ir atitikties užtikrinimo tikslais.

2021 m. birželio mėn.

Specifinės informacijos apie paslaugą skyriuje ir 7.7 skyriuje, kuriame aprašomos internetinės „Fazer“ parduotuvės, įtraukėme „Fazer Café“ pyragų parduotuvę ir užsakymo bei atsiėmimo paslaugą. Iš tų pačių skyrių pašalinome internetinę parduotuvę „Fazer Bakeries‘“ po to, kai šios parduotuvės veikla nutraukta.

Iš 10 skyriaus pašalinome šiuos duomenų valdytojus, kurie susijungė su kitomis „Fazer“ įmonėmis: „Kaslink Aito Oy“, „Kaslink Foods Oy“, „Kaslink Oy“ ir „Fazer Konfektyr AB“.

Po to, kai nutraukėme mobiliosios programėlės „My Gateau“ paslaugų teikimą, iš specifinių duomenų apie paslaugą skyriaus pašalinome duomenis apie šią programėlę, Taip pat mobiliųjų programėlių skiltyje patikslinome duomenis, įtraukdami informaciją apie mobiliąją programėlę „MyFazer“.

2, 3 ir 4 skyriuose patobulinome informaciją apie slapukų naudojimą ir patikslinome informaciją apie tikslinę rinkodarą.

2020 m. spalio mėn.

1 skyriuje papildėme informaciją apie tai, kur renkame duomenis, kad galime įsigyti verslo klientų ir kitų suinteresuotųjų asmenų kontaktinę informaciją iš paslaugų teikėjų.

7 skyrius. Informacija „Ar mes perduodame jūsų duomenis už ES arba EEE ribų („trečiosioms šalims“)?“ yra papildyta ir įtraukus Europos Teisingumo Teismo sprendimo išvadas Schrems 2 byloje, taip pat dėl to, kad ES ir JAV Privatumo skydo perdavimo mechanizmas nebenaudojamas.

Pastraipos, susijusios su „Fazer Brainhow“ paslauga ir „MyFazerCafé“ programėle, yra pašalintos iš susijusios su konkrečia paslauga informacijos, nes šios paslaugos nebeteikiamos.

2020 m. liepos mėn.

Informacija buvo atnaujinta, kad atitiktų mūsų slapukų politikoje atliktus pakeitimus, pagal kuriuos, norint nustatyti slapukus, daugeliu atveju reikalingas naudotojo sutikimas. Taip pat paaiškinome skyrių „Analizė, statistikos sudarymas ir verslo, produktų ir paslaugų plėtra“. Taip pat paaiškinome ištrauką apie duomenų saugojimo laiką. 

Taip pat įtraukėme informaciją apie naujas internetines parduotuves į 7 skyrių. „Ar mes perduodame jūsų duomenis už ES arba EEE ribų („trečiosioms šalims“)?“

Į duomenų valdytojų sąrašą buvo įtraukta informacija apie daug žadantį trijų „Kaslink“ įmonių sujungimą į „Fazer Finland Oy“.

Pridėjome informacijos apie „Gateau“ mobiliąją programėlę.

Atnaujintas skyrius apie „MyFazer“ lojalumo programą ir pateikiama nuorodą į slapukus ir kitas panašias technologijas.

2020 m. vasaris

Skiltyje „Valdytojai“ pašalinome penkias įmones, kurias pasikeitus valdymui 2019 m. birželio mėn. „Fazer Group“ pardavė: „Food Services Oy“, „Fazer Food Services AB“, „Fazer Food Services AS“, „Fazer Food Services A/S“ ir „Fazer Food OÜ“.

Informacija apie duomenų perdavimą už ES ar EEE ribų buvo atnaujinta, atsižvelgiant į vartotojo sąsajos kūrimo įrankio, kurio paslaugų teikėjas ir jo pasitelktas subrangovas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, įdiegimą.  

2019 metų gruodis

Skyriuje „Iš kur mes renkame duomenis?“ pridėjome informacijos, susijusios su registracija dalyvauti „Fazer“ organizuojamuose renginiuose.

Pridėjome išsamią informaciją prie aprašo kaip ilgai saugome jūsų duomenis, susijusio su pridėtomis skiltimis apie stebėjimo vaizdo kameromis ir prieigos kontrolės sistemas.

Buvo atnaujinta specifinė informacija apie paslaugą

  • „Fazer Candy Store“ pakeitė pavadinimą į „Fazer Store“. Atnaujintas internetinės parduotuvės „Fazer Store“ skyrius – pateikta informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu, skirtu internetinei parduotuvei priminti klientui apie taip vadinamuosius paliktus pirkinių krepšelius.
  • Skyrius apie asmens duomenų, gautų iš „Fazer“ „Facebook“ puslapių, tvarkymą ir susijusį jungtinį valdymą su „Facebook Ireland Limited“.
  • Stebėjimo vaizdo kameromis sistemų ir prieigos kontrolės sistemų „Fazer“ patalpose aprašai.

Skyriuje „Valdytojai“ pridėjome tris įmones, kurias „Fazer Group“ įsigijo 2019 m. birželio mėnesį – „Kaslink Oy“, „Kaslink Aito Oy“ ir „Kaslink Foods Oy“. „Oy Karl Fazer Ab“ veikia kaip asmens duomenų jungtinis valdytojas kartu su anksčiau minėtais trim naujais „Fazer Group“ priklausančiais filialais, kurie yra savo operacijų valdytojai.

2019 m. birželis

Informacija apie duomenų perdavimą už ES arba EEE ribų („trečiosioms šalims“) atnaujinta, kad atspindėtų JAV įsikūrusio atsargų ir pervežimo valdymo paslaugų tiekėjo teikiamas paslaugas, kurioms pasitelkiami trečiosiose šalyse veikiantys rangovai. 

2018 m. gegužė

„Fazer Group“ tęsia ir spartina pasiruošimą ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kuris įsigalios 2018 m. gegužės mėnesį. Tuo pačiu peržiūrėjome savo privatumo politiką. Nuo šiol galėsime tiksliau ir aiškiau paaiškinti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Be to, patobulinome savo privatumo politikos išdėstymą, kad ją būtų lengviau skaityti. 

Toliau pateikiame pagrindinius pakeitimus.

Nuo šiol mūsų privatumo politikoje taip pat aprašoma, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai kreipiatės į mus kaip įmonės ar kitos organizacijos atstovas.

Patikslinome skyrių „Iš kur mes renkame duomenis?“.

Skyriuje „Specifinė informacija apie paslaugą“ aprašėme, kokius asmens duomenis renkame teikdami kiekvieną paslaugą ir kokiems tikslams šiuos duomenis naudojame. Nuo šiol galėsite lengvai peržiūrėti visus su jūsų duomenų tvarkymu, teikiant kiekvieną paslaugą, susijusius klausimus.

Skyriuje „Kokio tipo duomenis renkame?“ nurodėme, kokio tipo asmens duomenis apie jus renkame. Pavyzdžiui, pateikėme aprašą, kaip tvarkome su jūsų sveikata susijusius asmens duomenis.

Skyriuje „Slapukai“ aprašėme, kaip „Fazer Group“ naudoja slapukus. Daugiau apie slapukų naudojimą galite perskaityti čia.

Aprašėme, kam naudojami jūsų duomenys. Mūsų tikslas – kuo aiškiau jums paaiškinti, kokiais tikslais ir kodėl naudojame jūsų asmens duomenis.

Įtraukėme informacijos, kaip ilgai saugome jūsų duomenis. Jūsų duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina tikslui, dėl kurio jie buvo renkami. Įtraukėme lentelę, kurioje galite peržiūrėti su konkrečia paslauga susijusius naudojimo tikslus ir duomenų saugojimo laikotarpių kriterijus.

Be to, patikslinome, kas gali tvarkyti jūsų duomenis. Pavyzdžiui, teikdami tam tikras paslaugas naudojamės trečiaisiais asmenimis, kuriems atskleidžiame jūsų duomenis, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Tokios šalys gali būti mokėjimo pavedimų ir transporto paslaugų teikėjai.

Patikslinome informaciją, kaip perduodame jūsų duomenis už ES / EEB ribų, t. y., į trečiąsias šalis.

Be to, patikslinome, į ką galite kreiptis, jei turite klausimų apie jūsų duomenų tvarkymą.

Skyriuje Valdytojai“ pateikėme visų „Fazer Group“ valdytojų sąrašą. „Oy Karl Fazer Ab“ veikia kaip asmens duomenų valdytojas kartu su „Fazer Group“ priklausančiais filialais, kurie yra savo operacijų valdytojai.