Privatumas įmonėje „Fazer“

Mes, „Fazer“ darbuotojai, norime būti verti jūsų pasitikėjimo ir esame įsipareigoję laikytis aukščiausių atsakomybės standartų, įskaitant atsakomybę naudojant asmens duomenis.

Gerbiame jūsų duomenų subjekto teises, numatytas taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose. Pavyzdžiui, jūsų teisės apima teisę pasiekti arba naikinti savo asmens duomenis ir atšaukti sutikimą juos tvarkyti rinkodaros tikslais, kurį esate anksčiau suteikę „Fazer“.

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu, užpildydami šioje svetainėje pateikiamas formas. Vartotojams, klientų įmonių kontaktiniams asmenims, tiekėjams ir kitiems su verslu susijusiems asmenims, taip pat darbuotojams ir darbo ieškantiems žmonėms esame parengę skirtingas formas.