LAIMĖTOJAI

Žaidimo laimėtojų inicialai. Su laimėtojai el. paštu susisieksime lapkričio 12 d. 

 1. D. M
 2. I. C
 3. R. P
 4. I. P
 5. v. k
 6. J. V
 7. A. K
 8. V. B
 9. A. C
 10. O. V
 11. M. A
 12. M. Z
 13. J. B
 14. V. L
 15. R. J
 16. A. D
 17. A. L
 18. G. K
 19. E. K
 20. L. C
 21. J. P
 22. G. B
 23. M
 24. L. S
 25. G. B
 26. m. k
 27. S. T
 28. L. G

 

 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1.Žaidimo organizatorius ir platintojas yra UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 134582665, el. paštas: marketingas@fazer.com (toliau – Organizatorius).

2.      ŽAIDIMO VIETA

2.1. Žaidimas vyksta visose „NORFA“ prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais, nurodytais priede Nr.1 (toliau – Žaidimo vieta).

3.      ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1. Žaidimas prasideda 2018 m. spalio 4 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2018 m. spalio 31 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

4.      PRIZŲ FONDAS

4.1.„Šiaurietiško ėjimo lazdos Fizan NW Lite blue, 28 vnt.

5.      ŽAIDIMO DALYVIAI

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. spalio 4 d. iki 31d.) „NORFA“ prekybos tinkle įsigiję bent 1 (vieną) iš „JORĖ be pridėtinio cukraus 300g“ arba „BOČIŲ be pridėtinio cukraus 400g“ produktą (produktų sąrašas su EAN kodais Priede Nr. 1) ir pirkimo čekį užregistravę interneto svetainėje  www.gardesis.lt/zaidimas (registruojant reikia pateikti pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę ir elektroninį paštą).

5.2. Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.

5.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Fazer Lietuva” darbuotojai.

6.      DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS 

Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte aptartas sąlygas, Žaidimo metu (nuo 2018 m. spalio 4 iki 31 d.) įsigyti „NORFA“ prekybos tinkle bent 1 (vieną) iš  „JORĖ be pridėtinio cukraus 300g“ arba „BOČIŲ be pridėtinio cukraus 400g“ produktą (produktų sąrašas su EAN kodais Priede Nr. 1) ir pirkimo čekį užregistravę interneto svetainėje  www.gardesis.lt/zaidimas (registruojant reikia pateikti pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę ir elektroninį paštą).

6.1.Asmenų užsiregistravusių asmeniniai duomenys bus tvarkomi pagal FAZER privatumo politiką, kurią galima rasti interneto svetainėje: https://www.fazer.lt/privatumas-monje-fazer/privacystatement/

6.2.Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną arba daugiau Žaidime dalyvaujančių produktų „NORFA“ prekybos tinkle ir užregistravus pirkimo čekį interneto svetainėje www.gardesis.lt/zaidimas.

6.3.Prizo laimėtojams, norint gauti prizą, reikės pateikti pirkimo čekio kopiją.

7.      LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1. 2018 m. lapkričio 6 d remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistruotų dalyvių išrenkami 28 Prizų laimėtojai (po vieną prizą už kiekvieną žaidimo dieną), kurie laimi 4 punkte nurodytus prizus.

7.2.Žaidimo laimėtojų pirkimo čekių numeriai viešai skelbiami www.gardesis.lt/zaidimas nuo lapkričio 6 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.

7.3.Žaidimo laimėtojai apie laimėjimą yra informuojami el. pašto žinute per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2018 m. lapkričio 12 d.). Elektroninis laiškas siunčiamas elektroniniu pašto adresu, kuris buvo nurodytas  registracijos metu.

7.4.Prizo laimėtojas dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo elektroninio laiško, pernešančio apie laimėjimą, gavimą, kontaktine informacija pateikta elektroniniame laiške.

7.4.1.Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti pirkimo čekio kopiją, per 10 darbo dienų nuo elektroninio laiško, pernešančio apie laimėjimą, gavimą.

7.4.2. Jei prizo laimėtojas negali pirkimo čekio kopijos arba nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

8.      PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1. Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi kaip nurodyta taisyklių 7.4 punkte.

8.2. Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus išsiųsti per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.

8.3.Laimėtojai, įvykdę 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, tel. nr. +370 611 270 49), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.

8.4.Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

8.5. Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus

9.      SKUNDAI

9.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 10 d.

9.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10.  Baigiamosios nuostatos

10.1.     Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

10.2.Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.gardesis.lt/zaidimas.

10.3.      Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.gardesis.lt/zaidimas.

 

1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

EAN kodas

Produkto pavadinimas

4770068198570

BOČIŲ juoda duona be pridėtinio cukraus, 400 g

4770068198563

JORĖ juoda duona  be pridėtinio cukraus, 300 g