Pirk Prancūzijos skonių įkvėptą “Gardėsio“ SKRUDINK IR RAGAUK brioche duoną RIMI parduotuvėse ir laimėk kelionę dviem į Paryžių. Taip pat, kiekvieną savaitę galite laimėti stilingąjį SMEG skrudintuvą. Akcija jau baigėsi. Akcijos laimėtojai: Pagrindinio prizo, kelionė į Paryžių laimėtojas: 9440385200619020316 SMEG skrudintuvų laimėtojai: 9440385200616763819 9440385200619671506 9440385200615826948 9440385200616558359

ŽAIDIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1.     ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1.Žaidimo organizatorius ir platintojas yra UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 134582665, el. paštas: marketingas@fazer.com (toliau – Organizatorius).

2.     ŽAIDIMO VIETA

2.1. Žaidimas vyksta visose „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais, nurodytais priede Nr.1 (toliau – Žaidimo vieta).

3.     ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1. Žaidimas prasideda 2020 m. sausio 21 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2020 m. vasario 17 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

4.     PRIZŲ FONDAS

4.1. Vienas dovanų čekis, kurio vertė  968 Eur (devynių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų) vertės ir jį galima panaudoti įsigyjant AB „Novaturas” kelionę, kurios kryptis Paryžius, Prancūzija. Dovanų čekiu galima pasinaudoti iki 2021 m. vasario 1 d. imtinai.

4.2. Keturi SMEG skrudintuvai, modelis TSF01RDEU

5.     ŽAIDIMO DALYVIAI

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (nuo 2020 m. sausio 21 d. iki vasario 17 d.) „RIMI“ prekybos tinkle įsigiję bent 1 (vieną) „Gardėsio“ sumuštinių duoną brijošė SKRUDINK IR RAGAUK, 450g (tiksli produkto informacija Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikę RIMI lojalumo kortele „Mano RIMI“.

5.2. Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.

5.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Fazer Lietuva” darbuotojai.

6.     DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte aptartas sąlygas, Žaidimo metu (nuo 2020 m. sausio 21 d. iki vasario 17 d.)) įsigyti įsigiję bent 1 (vieną) „Gardėsio“ sumuštinių duoną brijošė SKRUDINK IR RAGAUK, 450g (tiksli produkto informacija Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikę RIMI lojalumo kortele „Mano RIMI“.

6.2.Asmenys, pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę ir pirkdami  bent 1 (vieną) „Gardėsio“ sumuštinių duoną brijošė SKRUDINK IR RAGAUK, 450g  produktą, kuris nurodytas šių taisyklių priede Nr.1, bus automatiškai užregistruojami žaidime.

6.3.Papildoma registracija, norint dalyvauti  Žaidime nereikalinga.

6.4.Žaidimo dalyviu automatiškai užregistruojamas asmuo, kurio vardu yra užregistruota Žaidimo metu pateikta lojalumo kortelė „Mano RIMI“.

6.5.Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną arba daugiau Žaidime dalyvaujančių produktų „RIMI“ prekybos tinkle ir atsiskaitymo už produktus metu pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.6.Prizo laimėtojams, norint gauti prizą, reikės pateikti „Mano RIMI“ lojalumo kortelės kopiją.

7.     LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1. 2020 m. vasario 21 d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistruotų dalyvių išrenkami 4 Prizų laimėtojai, kurie laimi 4 punkte nurodytus prizus.

7.2.Žaidimo laimėtojų „Mano RIMI“ lojalumo kortelių numeriai viešai paskelbiami interneto svetainėse www.rimi.lt iki 2020 m. vasario 24 d.

7.3.Žaidimo laimėtojai apie laimėjimą yra informuojami SMS žinute per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2020 m. vasario 28 d.). SMS žinutė siunčiama telefono numeriu, nurodytu lojalumo kortelės „Mano RIMI“ duomenų bazėje.

7.3.1.     Jeigu lojalumo kortelės „Mano RIMI“ duomenų bazėje laimėtojo telefono numeris nenurodytas, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.rimi.lt

7.4.Prizo laimėtojas dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, paskambindamas  telefono numeriu +370 611 270 49 (darbo dienomis 9.00 – 17.00) arba el.paštu marketingas@fazer.com .

7.4.1.     Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją el.paštu marketingas@fazer.com per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos.

7.4.2.     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopijos arba nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

7.5.Žaidime dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi žaidimų organizavimo tikslais.

8.     PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1. Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi kaip nurodyta taisyklių 7.4 punkte.

8.2. Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus išsiųsti per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.

8.3.Laimėtojai, įvykdę 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, tel. nr. +370 611 270 49), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.

8.4.Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

8.5. Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus

9.     SKUNDAI

9.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 6 d.

9.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10.  Baigiamosios nuostatos

10.1.     Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

10.2.      Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.rimi.lt.

10.3.      Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.rimi.lt.

 

1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas :

EAN kodas: 4770068199065
Produkto pavadinimas: SKRUDINK IR RAGAUK brioche, 450g

Žaidime dalyvaujančių parduotuvių sąrašas

 

Nr.

Pavadinimas

Adresas

Miestas

1

LHM City North

Žirmūnų g. 64

Vilnius

2

LHM Mylia

Kedrų g. 4

Vilnius

3

LHM Mega

Islandijos pl. 32

Kaunas

4

LHM Nordika

Vikingų g. 3

Vilnius

5

LHM Panorama

Saltoniškių g. 9

Vilnius

6

CHM Savas

Savanorių pr. 346

Kaunas

7

CHM Mandarinas

Ateities g. 91

Vilnius

8

CHM Alytus

Naujoji g. 7E/1

Alytus

9

CHM Taikos 64

Taikos pr. 64

Klaipėda

10

CHM Saulės miestas

Tilžės g. 109

Šiauliai

11

CHM Dainų

Gegužių g. 30

Šiauliai

12

CHM Domus Pro

Ukmergės g. 308

Vilnius

13

CHM Molas

Taikos pr. 139

Klaipėda

14

CHM Žalgiris

Linkmenų g. 22

Vilnius

15

CHM Ryo

Savitiškio g. 61

Panevėžys

16

SHM Pilaitė

Vydūno g. 4

Vilnius

17

SHM Dainavos

Krėvės pr. 43A

Kaunas

18

SHM Liepojos

Liepojos g. 27

Klaipėda

19

SHM Panevėžys

Klaipėdos g. 82

Panevėžys

20

SHM Kareivių

Kareivių g. 11A

Vilnius

21

SHM Mažeikiai

Žemaitijos g. 38

Mažeikiai

22

SHM Palanga

Malūno g. 10

Palanga

23

SHM Juozapavičiaus

Juozapavičiaus pr. 11

Kaunas

24

SHM Fabijoniškės

Ukmergės g. 233

Vilnius

25

SHM Luizė

Šiaurės pr. 15

Klaipėda

26

SHM Baltijos

Baltijos g. 58

Kaunas

27

SHM Savanorių

Savanorių pr. 321

Kaunas

28

SHM Autobusų stotis

Vytauto pr. 24

Kaunas

29

SHM Molėtai

Moletu pl. 49

Vilnius

30

SHM Europa

Europos pr. 43

Kaunas

31

SHM Raudondvaris

Raudondvario pl. 94b

Kaunas

32

SHM Užupis

Zarasų g. 5A

Vilnius

33

SHM Ryga

Rygos g. 8

Vilnius

34

SHM Varniai

Varnių g. 41

Kaunas

35

SHM Jeruzalė

Jeruzalės g. 4

Vilnius