JORĖ akcijos taisyklės

1.ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimo organizatorius ir platintojas yra UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 134582665, el. paštas: marketingas@fazer.lt (toliau – Organizatorius).

2.ŽAIDIMO VIETA

2.1. Žaidimas vyksta visose mažmeninės prekybos parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais, nurodytais priede Nr.1 (toliau – Žaidimo vieta).

3.ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1. Žaidimas prasideda 2020 m. balandžio 24 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi, kol rinkoje yra produktų, nurodytu priede Nr.1., bet ne vėliau nei 2020 m. birželio 5 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis). 

4.PRIZŲ FONDAS

4.1. 24 (dvidešimt keturios) asmeninės konsultacijos, suteikiamos nuotoliniu būdu. Laimėtojai gali rinktis iš 12 skirtingų asmenų konsultacijų (pasirenka registracijos metu, užpildant anketą www.gardėsis.lt svetainėje, į kurią patenkama, jei registruojamas kodas yra laimingas):

 1. Interjero dizainerė Marija Savickienė, https://www.instagram.com/siltasiaure/
 2. Vestuvių dekoratorė, floristė Ieva Marija Frišmantė, https://www.instagram.com/ievamarija/
 3. Namų kvapai, „Smells like Spells“, https://www.instagram.com/smells_like_spells/
 4. Makiažo meistrė, Alina Silivanova, https://www.instagram.com/alinka_makeupartist/
 5. Stilistė, Irina Cybina, https://www.instagram.com/irina_cybina/
 6. Maisto receptų kūrimas, Nida Degutienė, https://www.instagram.com/nidadegutiene/
 7. Vaikų psichologė, Simona Velikienė, https://www.instagram.com/vaiku_psichologe_simona/
 8. Įdomūs ir įtraukiantys užsiėmimai vaikams, Genius Arts, https://www.instagram.com/_geniusarts_/
 9. Sveika vaikų mityba, Raminta Bogušienė, https://sveikataipalankus.lt
 10. Dietologė, Dalia Vaitkevičiūtė, https://www.instagram.com/dietologe_dalia/
 11. Laiko planavimas, Viktorija Kovirga, https://www.instagram.com/attachestories/
 12. Asmeninė trenerė, Jolanta Verseckaitė, https://www.instagram.com/verseckaite_/

5. ŽAIDIMO DALYVIAI

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (2020 m. balandžio 24 d. iki birželio 5 d.) Lietuvos mažmeninės prekybos parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) iš JORĖ duonos gaminių su akcijos lipduku (produktų sąrašas su EAN kodais Priede Nr. 1) ir pirkimo čekį bei kodą esantį ant lipduko užregistravę interneto svetainėje www.gardesis.lt/JORE. Jei kodas yra laimingas, registruojant reikia pateikti vardą, pavardę, pasirinktą prizą ir elektroninį paštą.

5.2. Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.

5.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Fazer Lietuva” darbuotojai.

6. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS 

Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte aptartas sąlygas, Žaidimo laikotarpiu (2020 m. balandžio 24 d. iki birželio 5 d.) Lietuvos mažmeninės prekybos parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) iš JORĖ duonos gaminių su akcijos lipduku (produktų sąrašas su EAN kodais Priede Nr. 1) ir pirkimo čekį bei kodą esantį ant lipduko užregistravę interneto svetainėje www.gardesis.lt/JORE. Jei kodas yra laimingas, registruojant reikia pateikti vardą, pavardę, pasirinktą prizą ir elektroninį paštą.

6.1. Asmenų užsiregistravusių asmeniniai duomenys bus tvarkomi pagal FAZER privatumo politiką, kurią galima rasti interneto svetainėje: https://www.fazer.lt/privatumas-monje-fazer/privacystatement/

6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną arba daugiau Žaidime dalyvaujančių produktų Lietuvos mažmeninės prekybos vietose ir užregistravus pirkimo čekį  bei unikalų kodą esantį ant akcijos lipduko interneto svetainėje   www.gardesis.lt/JORE.

6.3. Prizo laimėtojams, norint gauti prizą, gali būti paprašyti pateikti pirkimo čekio kopiją.

7.LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1. Laimėtojai nustatomi atsitiktinumo principu parinkus laimingus kodus. Ar kodai yra laimingi, žaidimo dalyvis gali sužinoti pateikiant prikimo čekio numerį ir unikalų kodą nuo žaidimo lipduko interneto svetainėje www.gardesis.lt/JORE.

7.2. Žaidimo laimėtojai turi pasirinkti prizą ir pateikti kontaktinę informaciją registracijos formoje www.gardesis.lt/JORE svetainėje. Tik teisingai užpildžius registracijos formą žaidėjas laikomas laimėtoju.

7.3. Su žaidimo laimėtojais bus susisiekiama dviem etapais:

7.3.1. Pirmas etapas: susisiekiama su žaidimo laimėtojais, kurie užpildė registracijos formą imtinai iki gegužės 11 d. Žaidimo organizatorius įsipareigoja susiekti su laimėtojais registracijos metu pateiktu el. paštu iki gegužės 15d.

7.3.2. Antras etapas: susisiekiama su žaidimo laimėtojais, kurie užpildė registracijos formą imtinai iki birželio 5 d. Žaidimo organizatorius įsipareigoja susiekti su laimėtojais registracijos metu pateiktu el. paštu iki birželio 17 d.

7.4. Prizo laimėtojas dėl prizo atsiėmimo suderinimo turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo elektroninio laiško, pranešančio apie laimėjimą, gavimą, kontaktine informacija pateikta elektroniniame laiške.

8. PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1. Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi kaip nurodyta taisyklių 7.4 punkte.

8.2. Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, bus suteikta pasirinkta konsultacija iki liepos 15 d. imtinai, Prizo laimėtojui tiesiogiai susiderinus su konsultacijos tiekėju patogų laiką abiem šalims.  

8.3. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/ gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

8.4. Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.5. Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.SKUNDAI

9.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 10 d.

9.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10.Baigiamosios nuostatos

10.1. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

10.2. Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.gardesis.lt/JORE.

10.3. Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.gardesis.lt/JORE.

 

 

1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

EAN kodas

Produkto pavadinimas

4770068196637

JORĖ juoda duona, 600 g

4770068196897

JORĖ juoda duona, 290 g

4770068198563

JORĖ juoda duona  be pridėtinio cukraus, 300 g

4770068196590

JORĖ juoda duona pagardinta saulėgrąžomis, 280 g

4770068197214

JORĖ juoda duona pagardinta saulėgrąžomis, 580 g

4770068198112

JORĖ juoda įvairiasėklė duona, 280 g

4770068199676

J. JORĖ įvairiagrūdė, 280 g

4770068196804

JORĖ balta duona pagardinta sėklomis 280 g