Pirkite RIMI tinkle DARŽOVINES DUONAS ir laimėkite PIGEON paspirtuką!

Pradėkite pavasarį aktyviai - mėgaukitės DARŽOVINIŲ DUONŲ nauda ir gaudykite miesto ritmą su PIGEON paspirtuku.

KAIP DALYVAUTI?

  1. Pirkite RIMI bent vieną DARŽOVINIŲ gaminį 

  2. Kasoje pateikite MANO RIMI kortelę ir būsite automatiškai užregistruoti

  3. Laimėkite vieną iš trijų PIGEON paspirtukų

 

 

Daugiau informacijos apie prizą: https://citybirds.lt/pigeon

 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

 1.      ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

 1.1.Žaidimo organizatorius ir platintojas yra UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 134582665, el. paštas: marketingas@fazer.com (toliau – Organizatorius).

 2.      ŽAIDIMO VIETA

2.1. Žaidimas vyksta visose „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais, nurodytais priede Nr.1 (toliau – Žaidimo vieta).

 3.      ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1. Žaidimas prasideda 2018 m. balandžio 10 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2018 m. balandžio 30 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

 4.      PRIZŲ FONDAS

4.1.„Pigeon“ paspirtukai, 3 vnt.

5.      ŽAIDIMO DALYVIAI

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki balandžio 30 d.) „RIMI“ prekybos tinkle įsigiję bent 1 (vieną) iš „GARDĖSIO DARŽOVINĖS“ prekės ženklo produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikę RIMI lojalumo kortele „Mano RIMI“.

5.2. Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.

5.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Fazer Lietuva” darbuotojai.

6.      DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte aptartas sąlygas, Žaidimo metu (nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki balandžio 30 d.) įsigyti bent 1 (vieną) iš „GARDĖSIO DARŽOVINĖS“ prekės ženklo produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikę RIMI lojalumo kortele „Mano RIMI“.

6.2.Asmenys, pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę ir pirkdami  bent 1 (vieną) iš „GARDĖSIO DARŽOVINĖS“ prekės ženklo produktų kurie nurodyti šių taisyklių priede Nr.1, bus automatiškai užregistruojami žaidime.

6.3.Papildoma registracija, norint dalyvauti  Žaidime nereikalinga.

6.4.Žaidimo dalyviu automatiškai užregistruojamas asmuo, kurio vardu yra užregistruota Žaidimo metu pateikta lojalumo kortelė „Mano RIMI“.

6.5.Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną arba daugiau Žaidime dalyvaujančių produktų „RIMI“ prekybos tinkle ir atsiskaitymo už produktus metu pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.6.Prizo laimėtojams, norint gauti prizą, reikės pateikti „Mano RIMI“ lojalumo kortelės kopiją.

 7.      LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

 7.1. 2018 m. balandžio 30 d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistruotų dalyvių išrenkami 3 Prizų laimėtojai, kurie laimi 4 punkte nurodytus prizus.

7.2.Žaidimo laimėtojų „Mano RIMI“ lojalumo kortelių numeriai viešai paskelbiami interneto svetainėse www.rimi.lt iki 2018 m. gegužės 4 d.

7.3.Žaidimo laimėtojai apie laimėjimą yra informuojami SMS žinute per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2018 m. gegužės 11 d.). SMS žinutė siunčiama telefono numeriu, nurodytu lojalumo kortelės „Mano RIMI“ duomenų bazėje.

7.3.1.      Jeigu lojalumo kortelės „Mano RIMI“ duomenų bazėje laimėtojo telefono numeris nenurodytas, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.rimi.lt

7.4.Prizo laimėtojas dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, paskambindamas  telefono numeriu +370 611 270 49 (darbo dienomis 9.00 – 17.00) arba el.paštu marketingas@fazer.com .

7.4.1.      Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją el.paštu marketingas@fazer.com per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos.

7.4.2.      Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopijos arba nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

7.5.Žaidime dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi žaidimų organizavimo tikslais.

 8.      PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1. Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi kaip nurodyta taisyklių 7.4 punkte.

8.2. Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus išsiųsti per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.

8.3.Laimėtojai, įvykdę 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Fazer Lietuva“, esanti Raudondvario pl. 129A, 47188, Kaunas, Lietuva, tel. nr. +370 611 270 49), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.

8.4.Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

8.5. Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus

 9.      SKUNDAI

 9.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 31 d.

9.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

 10.  Baigiamosios nuostatos

10.1.     Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

10.2.      Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.rimi.lt.

10.3.      Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.rimi.lt.

 

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas 

EAN kodas

Produkto pavadinimas

 

 

4770068198082

Bn. Gardėsio daržovinės su pastarnokais, 280 g

4770068198099

Bn. Gardėsio daržovinės su burokėliais, 280 g

4770068198617

Bn. Gardėsio daržovinės su saldžiosiomis bulvėmis, 300 g

4770068198105

S. Gardėsio daržovinė su pastarnokais, 450 g

4770068198822

Bt. Gardėsio daržovinis batonas su burokėliais, 300 g