Fazer, kaip tradicinė šeimos verslo kompanija, turi tvirtą vertybių sistemą ir verslo kultūrą. Ne mažiau svarbūs ir mūsų veiklos principai, kurie yra bendri visai grupei.

ETIKOS PRINCIPAI

„Fazer Lietuva“ etikos principai kuriami „Fazer“ grupės vertybių pagrindu. Vadovaudamiesi šiais principais mūsų darbuotojai kasdieninius darbus atlieka taip, kad kuo mažiau kenktų aplinkai. Laikydamiesi šių principų mes sąžiningai ir vienodai pasitinkame tiek klientus, tiek partnerius ir kolegas.

Bendrovė „Fazer“, kaip darbdavys, prisiima atsakomybę suteikti modernias ir saugias darbo priemones visiems savo darbuotojams bet kurioje šalyje, rūpintis darbuotojų sveikata, gera savijauta ir komfortu darbovietėje, taip pat visiems suteikti vienodas sąlygas.

Etikos principai atspindi „UN Global Compacts“ (toliau: Jungtinių Tautų Visuotinio Susitarimo) tarptautinius principus, kurių paskirtis – skatinti kompanijos pažangą ir piliečių atsakomybę. Kompanija apibrėžia savo veiklą, remdamasi dešimčia JTVS principų, pripažintų visame pasaulyje. Principai apima tokias sritis, kaip žmogaus teisės, darbo sąlygos, aplinkosauga, atsakomybė ir veikla, nukreipta prieš korupciją. JTVS principų laikosi daugiau nei 5200 kompanijų, veikiančių daugiau nei 100 šalių.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Paramos teikimas yra viena iš „Fazer“ veiklos principų, kuriais formuojamas įmonės identitetas. Visada siekdami  gerinti ryšius su visuomene ir kitomis suinteresuotomis grupėmis.

UAB  „Fazer Lietuva“  remia šias veiklas bei organizacijas:

  • Maltos ordinas;
  • Pasvario raj. senelių globos namai
  • Joniškio raj. švč. Mergalės Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“.
  • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija;
  • Rožinio kaspino akcija;
  • Ežerėlio slaugos namai;
  • Petrašiūnų gailestingumo namai;
  • Lietuvos Caritas;
  • Gausių šeimų asociacija „Vaivorykštės taku“;
  • Lietuvos samariečių bendrija.